Në Fokus





Konferencë

PËR AGJENDË TË PËRBASHKËT
NË TË DREJTA DIGJITALE



7-8 Qershor 2017
Sheshi 21, Prishtinë



Regjistrohu


Vegëzat e dobishme:
EuropeAid Cooperation Office
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Shoqata per Privatesi, Media dhe Internet LENS
Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar - KCIC
Vegeza tjera