Privatësia në Kosovë merr një përkrahje të rëndësishme nga BE dhe shoqëria civile Lexo më shumë SA DIN INTERNETI PËR TY? Lexo më shumë PRISHTINA DEBATON PËR TË DREJTAT DIGJITALE Lexo më shumë Qasja e sektorit privat në Kosovë ndaj privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave personale Konferenca: Lexo më shumë U mbajt konferenca për fshehtësinë e votës dhe përpunimin e të dhënave të votuesve Konferenca: Fshehtësia e votës dhe përpunimi i të dhënave të votuesit Lexo më shumë SHOQËRIA CIVILE NË KOSOVË MOBILIZOHET PËR TË MBROJTUR TË DREJTAT DIGJITALE Konferenca: Legjislacioni në fuqi dhe aplikimi Lexo më shumë MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË EPOKËN DIGJITALE Një projekt që po ndodh në Kosovë Lexo më shumë

PRIVATËSIA NË KOSOVË MERR NJË PËRKRAHJE TË RËNDËSISHME NGA BE DHE SHOQËRIA CIVILE

Dy OJQ Kosovare, LENS nga Prishtina dhe KCIC nga Gjilani, me ndihmë të një granti nga BE kanë realizuar një projekt i cili ka tentuar të vë në binarë një varg masash të cilat do të parandalonin keqpërdorimin e të dhënave personale si dhe shkeljen e privatësisë. Aktivitetet kryesore të rrjetit kanë qenë fuqizimi i… Read More »PRIVATËSIA NË KOSOVË MERR NJË PËRKRAHJE TË RËNDËSISHME NGA BE DHE SHOQËRIA CIVILE

FRIKË PËR PËRSËRITJEN E 2010-SHIT

Nga Leonora Aliu – 01.06.2017 MONITORUESIT PARALAJMËROJNË PËR MUNDËSI TË KEQPËRDORIMEVE NË DITËN E VOTIMIT. Më pak se dy javë kanë mbetur, derisa kosovarët t’i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur legjislaturen e tyre të re, dhe rrjedhimisht qeverinë e re. Por, tensionet e zgjedhjeve të sivjetme nacionale mund të vërehen qysh tash me parullat e… Read More »FRIKË PËR PËRSËRITJEN E 2010-SHIT