FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT- Konsulencë

Organizatat jo-qeveritare LENS dhe KCIC janë duke zbatuar projektin “Mbrojta e të drejtave të njeriut në epokën digjitale”, të financuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i projektit është që të adresojë cenimet e të drejtave të njeriut, lirive dhe demokracisë qe janë shfaqur apo përkeqësuar në kohën e zhvillimit teknologjik. Projekti ka të bëjë me mbrojtën … Vazhdoni me leximin e FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT- Konsulencë