Mediat digjitale në Kosovë: Në kontroll të baraspeshës mes lirisë së shprehjes dhe reputacionit

Rritja e mediave digjitale mishëron në vete atë që quhet demokratizimi i lirisë se shprehjes. Ajo nuk sheh kufij informacioni,  ...
Lexoni Më Tepër…

Të dhëna të lira – Praktikat e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale nga sektori privat

Pothuajse çdo aktivitet i yni gjeneron të dhëna, komunikimi ynë elektronik, transaksionet bankare, shënimet e mjekut, e madje edhe preferencat ...
Lexoni Më Tepër…

Fshehtësia e votës dhe përpunimi i të dhënave të votuesit

Zgjedhjet konsiderohen një aspekt shumë i rëndësishëm i demokracisë dhe mbajtja e një procesi të tillë në mënyrë të lirë ...
Lexoni Më Tepër…

Legjislacioni në fuqi dhe aplikimi

Ky punim ka për qëllim të mbledh kornizën ligjore si të mbrojtjes së privatësisë ashtu edhe të lirisë së shprehjes ...
Lexoni Më Tepër…

Barometri Kosovar i Sigurisë – Edicion Special Perceptimet e Qytetarëve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Edicioni special i BKS ofron një përmbledhje të perceptimeve publike mbi privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Fokus i ...
Lexoni Më Tepër…

Promovimi i të drejtave të Privatësisë në Kosovë

Përparimi i jashtëzakonshëm ne teknologjinë e telekomunikimit dhe informatikë ka pasur një ndikim të madh ne botë; jeta pa telefon ...
Lexoni Më Tepër…