Civilno Društvo na Kosovu mobilisani za zaštitu digitalnih prava

  • od

Pod pokroviteljstvom nevladine organizacije Lens sa Prištine i KCIC sa Gnilana, predstavnici civilnog društva i državnih institucija, danas su se predstavili sa radom na zakonodavstvo koje se odnosi digitalnim pravima. Dokument je izgrađen od pravnih domaćih i stranih stručnjaka i proučava važeće zakone Kosova i EU direktivama koje se odnose na taj slučaj.

Za razliku od globalnih trendova, specifična kršenja ljudskih prava, slobode i demokratije, pojavile se ili pogoršale za vreme tehnološkog razvoja na Kosovu. Velika upotreba interneta, gde ulazi i Kosovo sa prodirenjem  blizu najrazvijenim zemljama, izazvalo je zabrinutost zbog kršenja privatnosti, sigurnosti ličnih podataka i ograničenja slobode govora, informacija i medija.
Navedena prava i sloboda ponekad se sudaraju, i civilno društvo se nalazi van diskusije. Stoga je neophodno da NVO- je imaju kapacitet na nivou koji bi omogućili njihov doprinos kako bi bio konstruktivan i značajan. Između ostalog, ovo zahteva priznavanje posebnih zakona koji su važni i prikazani u današnjem radu: Krivični Zakon, Zakon o Zaštiti Ličnih Podataka, Zakon o Pristupu Javnih Dokumenata, Zakon o Elektronskom Nadzoru i Zakon o Elektronskim Komunikacijma.

Danas učesnici su imali priliku da se upoznaju sa nalazima, zaključicima i preporukama iz prvog izveštaja, i da o njima raspravljaju. Takođe je bila jedinstvena prilika za organizacije civilnog društva (uglavnom koje se bave ljudskim pravima) da bi se upoznale sa institucijama koje su odgovorne za provedbu navedenih zakona. Konferencija je deo projekta “ Zaštita Ljudskih Prava u Digitalnoj Eri”, koji finansira Evropska Unija preko Evropske Kancelarije na Kosovu.

Na početku konferencije, prisutne je pozdravio gospodin Libor Chlad, zamenik šefa sekcije saradnje u Kancelariji EU na Kosovu. Između ostalog, gospodin Chlad je rekao “ Da biste uspeli na globalnom tržištu, Kosovo treba stvoriti uslove kako bi omogućili ekonomskom operatoru da koriste od mogućnosti koje nudi digitalna ekonomija, kako bi garantovala visok nivo zaštite pojedinačnih prava”.

Ostale aktivnosti u ovom projektu uključuju kampanju za podizanje svesti o osetljivim pitanjima u korišćenju interneta i novih mogućnosti obrade masivnih podataka, mišljenja prakse u komercionalnom sektoru, obrada podataka birača I uticaj digitalnih komunikacija za slobodu informacija i medija. Projekat je počeo u januaru 2016 i završava se u avgustu 2017 godine.