U FokusuKonferencije

KONFERENCIJA DNEVNI RED U
ZAJEDNIČKIM DIGITALNIM PRAVIMA


7-8 Jun 2017
Shesh 21, Priština


Registrujte se


Korisni linkovi:
EuropeAid Cooperation Office
Kancelarija Evropske Unije na Kosovu
Udruženje za Medije i internet privatnosti LENS
Kosovski Centar za međunarodnu saradnju - KCIC
Ostali linkovi