O projektu

Projekat Zaštita ljudskih prava u digitalnoj eri, sprovodi se od Udruženja za privatnost, tehnologije i medija Lens kao nocilac, i kao izvršilac NVO Centar za međunarodnu saradnju / Kosovo Cetntar for International Cooperation ‘ CMS/KCIC. Projekat se finansira od strane Evropske Unije, koja se upravlja od kancelarije EU na Kosovu. Traje 20 meseci (januar 2016 – avgust 2017).

Cilj projekta je da se obrati na kršenja ljudskih prava, slobode i demokracije koje su se pojavile ili pogoršale u vreme tehnološkog razvoja. Projekt se bavi zaštitom osobnih podataka, prava na privatnost, slobodu izražavanja i slobodu medija.

Ključne aktivnosti projekta:

• Neformalna mreža i sastanci sa organizacijama civolnug društva

Uspostavljanje neformalne mreže između organizacija civilnog društva gde će se razmatrati teme u oblasti očuvanja privatnosti, zaštitu ličnih podataka, kršenja slobode izražavanja i nekih drugih sloboda u vreme tehnološkog razvoja.

• Izradnja kapaciteta civilnog društva

Izgradnja kapaciteta pojedinaca i organizacija u civilnom društvu o tome kako da se po tom pitanju identifikuju kršenja ljudskih prava u digitalnoj eri.

• Konferencije na nivou države

Civilno društvo, predsednici državnih institucija i privatnih sektora će imati priliku da se uključe u diskusijama i da slušaju prezentaciju na temi, čime bi se otvorio put za buduću saradnju.

• Međunarodna konferencija

Međunarodna Konferencija će biti održana u 2017 god. gde će učesnici čuti o pravima i potrebu za zaštitu privatnosti od strane međunarodnih ličnosti sa iskustvom u ovoj oblasti.

• Istraživanje

Najmanje 4 istraživanja će biti razvijena u okviru ovog projekata:
a. Zakonodavstvo na snazi i implementacija
b. Pristup privatnog sektora za zaštitu privatnosti i ličnih podataka.
c. Sigurnost na privatnost podataka birača koji glasaju.
d. Uticaj na digitalnu komunikaciju na slobodu izražavanja i medija.

• Informativna kampanja

Da bi se bolje informisala javnost kao i predstavnici javnih institucija, u avgustu 2016 počela je online kampanja kao ključni deo projektnih aktivnosti. Detaljne informacje u vezi sa oblastima koje prekriva projekat, resursi i važni dokumenti, objavljeni su i dostupni na veb stranici www.digitalrightkosovo.com
Za dinamičniji pristup otvorena je stranica na Facebook-u kao naj popolarnijoj društvenoj mreži na Kosovu i svetu. Početna stranica koja je otvorena specijalno za kampanju Digital Rights Kosovo, već prate mnogi korisnici ove društvene mreže. Sve vesti i informacije biće objavljene i u obliku kratkog video zapisa ili info-grafika. Javnost će imati priliku da diskutuje, komentira i kontaktira direktno izvođače projekta.

 

O Lens – u:

LENS je nezavisna, nepolitička i neprofitabilna organizacija sa sedištom u Prištini ondnosno na Kosovu. Osnovana je 20 maja 2010 godine od strane stručnjaka iz oblasti komunikacija i Informativne tehnologije, aktivista ljudskih prava, i entuziasta otvorenog društva.
Ideja o osnivanju Lensa dolazi kao rezultat zajedničkog interesa o povećavanju uportebe tehnologije koja istovremeno nudi podizanje svesti o šteti koja bi se počinela zbog njegove zloupotrebe.

Okvir

Povećana transparentnost i odgovornost državnih institucija, zaštita prava na privatnost, promocija slobodnih i profesionalnih medija, ostvarivanje prava pojedinaca i zajednica kroz bolji pristup na informacijama, podsticanje centralne i lokalne vlasti za bolje rešavanje na komunikacijskim potrebama.

#Misija

Misija Lens-a je da doprinese razvoj demokratije i povećanje životnog kvaliteta kroz upotrebe savremenih tehnologija, inovacije i bolji pristup infomacijama. Lens je posvećen poboljšanju pristupa sa pristupačnim uslovima na internet, da pomogne zajednici o uportebi tehnologije kako bi razvila i promovisala slobodu prava, kako bi osigurala da vladine politike nisu protivzakonite u vezi sa informacijama i komunikacijama, i da se treba dati prilika pojedincima, grupama i organizacijama da bi koristili tehnološke informacije i komunikacije za izgradnju državne zajednice.

O KCIC-u:

CMS/KCIC, je osnovan 2001 godine i registrovan je 8 januara 2002 godine sa brojem 51011813. U početku, misija organizacije je bila da uspostavni trajni mir na Kosovu, povezujući mlade svih zajednica na Kosovu kako bi realizovali zajedničke projekte i na taj način bi se prevazišle bariere iz prošlosti.

#Misija

Od 2004 godine, KCIC je transformisao svoju misiju. Iz tog perioda, misija organizacije je da poveća građanski aktivizam, ojačati osećaj zajednice i promovisanje odgovorno upravljanje, odgovornost i transparentnost, kao i da podrži i razvija lokalne inicijative, nacionalne i međunarodnih ljudskih resursa na Kosovu, posebno mladih na Kosovu.

#Omladina, naš cilj!

Ključni cilj organizacije ovog projekata je omladina na Kosovu, bez obzira na njihovu nacionalnost, veru, rasu, itd.

#Naši programi

Monitoringom Demokratizacije društva/zalažući državne institucije.
• Neformalno obrazovanje građana, naročito obrazovanje omladine u oblasti stvaranja novih radnih mesta.
• Jačanje civilnog društva i povezivanje sa sličnim organizacijama u cilju ostvarivanja projekata koja je i misija organizacije.
• Međunarodna i prekogranična saradnja.

#Preko 60 sprovedenih projekata…

Do sada, KCIC je sproveo veliki broj projekata (60), kao lider i kao partner drugih organizacija sa Kosova i međunarodnih organizacija, i ovi projekti skoro u potpunosti su finansirani od organizacija/međunarodnih donatora koji su prisutni na Kosovu i inostranstvu.
Centar za Međunarodnu Saradnju „CMS“/ Kosovo Center for International Cooperation (KCIC) nastavlja i dalje da bude aktivna na realizacovanje svojih projekata ili kao partner drugih organizacija.