Održana konferencija za tajnost glasanja i obradu podataka birača

U organizaciji dva lokalnih nevladinih organizacija LENS i KCIC-a, finansiranjem Evropske Unije i Friedrich Ebert Stiftung (FES), danas u Prištini održana je konferencija koja se vodi na tajnost glasanja i čuvanja ličnih podataka birača . Ova tema nikada se ranije nije raspravljala, iako su postajali određeni navedeni razlozi za zabrinutost.
Rad na ovu temu je predstavljen pred 50 učesnika, među kojima su bili predstavnici EU, članovi Skupštine, profesori Univerziteta u Prištini, Zvaničnici iz Državne Agencije za Zaštitu Ličnih Podataka, Centralna Izborna Komisija, IFES i druge lokalne i međunarodne organizacije.

Tema je izazvala veliko interesovanje, te je u raspravi objašnjeno o izazovima privatnosti u glasanju, sa naglaskom na elektronsku obradu podataka, kao i predlozima elektronskog glasa.

Za domaće organizacije, bila je to velika čast razgovarati sa prekrasnim panelom kao i izraziti veliku spremnost da se nastavi rasprava o ovom pitanju.