Pristupu privatnog sektora na Kosovu vezano za privatnost i zaštita ličnih podataka

  • od

U okruglom stolu organizovanom u Prištini, diskutovalo se o pristupu privatnog sektora na Kosovu vezano za privatnost i zaštita ličnih podataka.

Ova diskusija se zasniva na istraživanja koja pokriva sektore koji sakupljaju i procesuiraju osetljive podatke građana ili u kojima postoji veći potencijal za kršenja privatnosti.

Pored organizatora LENS i KCIC-a, kao i donatora, bili su prisutni predstavnici ostalih civilnog društva, privatnog sektora, javnog operatora Vala, Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka, Odeljenja za Zaštitu Potrošača u MTI i službenicima različitih institucija koji su angažovani u zaštiti ličnih podataka.

Ovo je drugi put po redu da se održala rasprava o pravu na privatnost na Kosovu.

Sastanci su organizovani kao deo aktivnosti projekta “Zaštita ljudskih prava u digitalnoj eri”, primenjen od Udruženja za Privatnost, Tehnologiju i Medija LENS, kao nosilac i NVO Kosovski Centar za Međunarodnu Saradnju / Kosovo Center for International Cooperation – QKBN/KCIC kao izvršilac.
Projekat finansira Evropska Unija preko kancelarije EU na Kosovu .