PRIVATNOST NA KOSOVU DOBIJA VAŽNU PODRŠKU OD EU I CIVILNOG DRUŠTVA

  • od

Dve kosovske nevladine organizacije, LENS iz Prištine i KCIC iz Gnjilana, uz pomoć grantova EU, sprovele su projekat koji je imao za cilj da sprovede niz mjera koje bi sprečile zloupotrebu ličnih podataka i kršenje privatnosti. Glavne aktivnosti projekta bile su da osnaže grupu nevladinih organizacija da doprinesu ovom pravcu, da kreiraju nove resurse o temi i da olakšaju korišćenje postojećih, kao i da podigne nivo informisanja javnosti o problemima.

Posle 20 mjeseci rada u projektu finansiranom od strane EU, civilno društvo na Kosovu je organizovano i obučeno da zaštiti ljudska prava ugrožena u vreme tehnološkog razvoja. Projekat „Odbrana ljudskih prava u digitalnom dobu“ je zvanično završen, ali će se situacija u sektoru poboljšavati zahvaljujući rezultatima ostvarenim tokom implementacije. Mreža nevladinih organizacija nastaviće da nadgleda situaciju sa privatnošću stanovnika Kosova i bezbednost njihovih ličnih podataka. Saradnja sa državnim institucijama će se nastaviti za zajednički rad na poboljšanju zakonodavstva i njegovoj primjeni, baš kao i saradnja sa partnerskim organizacijama u Evropi. Većina resursa koje generiše ovaj projekat će ostati dostupni na posebnoj veb lokaciji. Ostaje još da se uradi, i civilno društvo mora biti oprezno da svoj rad harmonizuje sa povišenom komercijalizacijom ličnih podataka i tehnološkim razvojem, ali dobar početak daje optimističnu perspektivu.

Rasprostranjena upotreba Interneta, povećana sposobnost komercijalnog sektora da obrađuje informacije, jeftiniji i široko rasprostranjeni video nadzor samo su neki od događaja koji su izazvali ozbiljnu zabrinutost među organizacijama koje se bave privatnošću. Kosovo nije izuzetak i brzo širenje korišćenja Interneta posebno je uznemirilo nadzorne organizacije. Zamenik šefa za saradnju u Kancelariji EU na Kosovu Libor Chlad kaže: „Kancelarija EU na Kosovu je uvek zainteresovana za podršku takvim inicijativama. Privatnost je važno ljudsko pravo i zaštita ličnih podataka njegova ključna komponenta. EU ima dobro razvijene zakone za zaštititu prava na privatnost i ciljanjem na iste standarde, Kosovo je jedan korak bliže prihvatanju evropskih vrijednosti.“

Posebna veb stranica www.digitarightskosovo.com i stranica na Facebook socijalnoj mreži (Digital Rights Kosovo) sadrže važne informacije, od kojih je većina prikazana u jednostavno razumljivom formatu, a njihovo pronalaženje je lako. Mreža NVO će nastaviti da funkcioniše i kontaktiranje je pogodno kroz ove dve veb stranice. Saradnja civilnog društva sa državnim institucijama, posebno sa Državnom agencijom za zaštitu ličnih podataka (ASHMDP) nastaviće se u korist građana. Članovi mreže obećavaju da će prilagoditi svoje angažovanje okolnostima i ostati oprezni da bi mogli brzo reagovati u slučaju neposrednih kršenja.