Projekat finansiran od strane EU-a pomaže kosovarima da testiraju njihovu izloženost na internetu

  • od

Građani i predstavnici civilnog društva u Gnjilanu, juče su imali priliku da saznaju koliko su izloženi internetu. Organizovana od strane dve Kosovskih NVO-a, LENS iz Prištine i KCIC iz Gnjilana, aktivnost „Koliko zna internet o tebi“ je okupila eksperte iz oblasti Informativne Tehnologije, koji su zainteresovanim pojedincima omogućili da saznaju koliko su njihove lične informacije dostupne na internetu.

Sve češće koorišćenje interneta, Kosovo je blizu razvijenim državama, otvara pitanja u vezi korišenja privatnosti, zaštite ličnih podataka kao i ograničenje slobode izražavanja, informacija i medija. Pogotovu, upotreba socijalnih medija je doprinela da velike količine ličnih informacija budu, istovremeno, dostupne široj javnosti, bez neke naročite rasprave o mogućnim opasnostima i zloupotrebama.

Učesnici jučerašnjih aktivnosti su imali priliku da se informišu o takozvanom, digitalnom otisku, kao i o tome kako da zaštite njihove lične podatke i kako preduprediti opasnost od zloupotrebe. Građani Gnjilana kao i organizacije civilnog društva iz šireg regiona su pozdravili ovu inicijativu i izrazili zadovoljstvo zbog ralizacije projekata koji se bave pitanjima o mogućim posledicama koje su rezulatat korišćenja ličnih podataka na internetu.

Takođe, tokom dana su podelene brošure u kojima se objašnjavane česte zablude koje se odnose na pitanje anonimnosti tokom pretraživanja na internetu,  na količine informacija koje se čuvaju od strane pretraživača, poznato kao „istorija“, kao i o tome što je prava svrha „kolačića“ koje se koriste od većine stranica na internetu. Posebna pažnja je posvećena rizičnoj praksi korišćenja istog imena i/ili lozinke tokom pristupa različitim stranicama na internetu.

Ova aktivnost je deo projekta „Zaštita ljudskih prava u digitalnoj eri“, finansiran od strane Evropske unije i FES Prishtina,  implementiran od strane EU kancelarije na Kosovu. Ostale aktivnosti ovog  projekta obuhvataju kampanju za podizanje nivoa svesti o osetljivim temama o upotrebi interneta, o masovnoj obradi podataka, o ustalenoj praksi u privatnom sektoru i obradi podataka glasača, kao i uticaju digitalnih komunikacija na slobodu informacije i na medije. Projekat je počeo u januaru 2016 i trajaće do avgusta 2017.