Upoznajte se s glavnim govornicima međunarodne konferencije

Za višeEdin Omanovic Miranda KajtaziAntoin O Lachtnain Carl Miller Dan Nesbitt Valentina Hvale Pellizer Arife Muji Elena Cibuku
Međunarodna konferencija  “Zajednička agenda u digitalnim pravima“održat će se 7 i 8 juna u Prištini, odnosno Shesh 21, u 9:00h.

Konferencija se održava u sklopu projekta „Zaštita ljudskih prava u digitalnoj eri” koji sprovodi LENS i KCIC, podržan od strane Evropske komisije  kroz kancelarije Europske Unije na Kosovu, i ko-finansiran od strane kancelarije Friedrich Ebert Stiftung u Prištini.

U ovom događaju će biti prisutni govornici međunarodnih organizacija, lokalnih organizacija i drugih relevantnih aktera u kojima će se govoriti o implikacijama javnog i privatnog sektora u oblasti ljudskih prava, kao rezultat razvoja novih tehnologija putem praćenja online, obrada digitalnih podataka i drugih problema nastalih putem društvenih medija.

 

Možete se uputiti s nekim od predstavnicima koji će biti prisutni i govoriti o temi na ovoj konferenciji.


1. Edin Omanovićem. On učestvuje kao predstavnik Privacy International sa sedištem u Londonu.

Privacy International se angažuje na polju prava na privatnost u čitavom svetu; angažuje se za usvajanje strogih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih zakona; vrši istraživanja koje podstiču promenu politika; angažuje se na podizanju svesti o tehnološkim promenama i o zakonima koji ugrožavaju privatnost;i dodatno se angažuje kao bi se javnost što bole informisala i angažovala.

2. Mirandom Kajtazi. Ona predstavlja Univerzitetsku školu za ekonomiju i mendžment u Lundu. Department za informatiku ovog univerziteta postaje jedan od lidera u polju informatike i centar za istraživanja.

Vidi: http://www.lunduniversity.lu.se


3. Antoin O Lachtnain je sledeći govornik na Konferenciji koji će pričati o njegovim iskustvima iz oblasti digitalnih prava. On je iz Irske i predstavlja organizaciju Digital Rights Ireland, koja se angažuje za zaštitu osnovnih prava na privatnost u međunarodnim i lokalnim sudovima i za građanski aktivizam. Digital Rights Ireland se angažuje za otvoreni internet i za slobodu izražavanja . Organizacija se takođe angažuje za promenu zakona o autorskim i intelektualnim pravima u eri interneta.

Vidi: https://www.digitalrights.ie


4. Karl Miller, iz udruženja DEMOS sa sedistem u Velikoj Britaniji. Više od 20 godina, DEMOS se ističe u javnim debatama, aktivnostima i orginalnim istraživanjima koji doprinose da politika bude bliže građanima. DEMOS se bavi načinima rapodele moći i kako da se ona što ravnomernije raspodeli u društvu, kao i većoj odgovornosti koju građani treba da imaju kada se rešavaju njihovi životni problemi, odozdo na gore..

Vidi: https://www.demos.co.uk


5. Big Brother Watch će biti predstavljenod strane Dan Nesbitt koji će pričati o tome kako se zloupotrebljaju podaci i na koji način da tražimo/koristimo naša prava.

Big Brother Watch traži odgovornost svih onih koji ne poštuju privatnost, ruše sigurnost onlajn kominiciranja ili ne poštuju zaštitu ličnih podataka. Ova organizacija sa sedištem u Londonu radi u kampanji za zaštitu ličnih podataka i sloboda u digitalnoj eri od strane vlade, javnih službi i kompanija.

Vidi: https://bigbrotherwatch.org.uk


6. Valentina Hvale Pellizer iz Virtuelne platforme One World, koja je sledeći govornik na Konferenciji.

Platforma One World je virtuelni prostor koji internet koristi kao sredstvo za distribuciju informacija. Prostor je fokusiran na tri oblasti: prava na internet; prava žena; i na promene kao rezulat tehnologije. Valentina će tokom pred učesnicima Konferencije iznositi iskustva o ugrožavanju digitalnih prava i prava žena.

Vidi: https://oneworldplatform.net


7. Jedna od govornika na Međunarodnoj konferenciji „ Za zajedničku agendu o digitalnim pravima ” će biti i Arife Muji iz organizacije Kosovski centar za bezbednosne studije .

Kosovski centar za bezbednosne studije (KCBS) je nezavisni centar za iztraživačke politike koji osnovan u Prištini. KCBS se bavi razvojem sektora za bezbednost i reformama na Kosovu i na Zapadnom Balkanu. On aktivno promoviše princip dobrog upravljanja, integritet i elastičnost.

Vidi: http://www.qkss.org


8. Elenom Cibuku. Ona je odgovorna za administraciju,upravljanje i zaštitu unutrašnje mreže od upada spolja i za razvoj različitih onlajn projekata na platformi CMS. Ona će govoriti na Međunarodnoj konferenciji 7 i 8 juna.

Elena je angažovana u Pro Code Developers u Albaniji. Ova kompanija koja se bavi razvojem digitalnih projekata, uglavnom onlajn, kao što su veb stranice i aplikacije.